Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

realizacje

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

20 września, 2022

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Wartość projektu: 5.093.500,00 euro
Inwestor: Gmina Lubomia