Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

realizacje

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

12 października, 2022

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Wartość projektu: 25.265.684,00 euro
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach