Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Hala sportowa w Toruniu

realizacje

Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Toruniu

11 października, 2022

Hala sportowa w Toruniu

Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Toruniu

Wartość projektu: 40.385.651,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Toruń