Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Hala sportowa w Mielcu

realizacje

Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

10 października, 2022

Hala sportowa w Mielcu

Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Wartość projektu: 34.142.500,00 euro
Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu