Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

16 czerwca, 2023

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.