Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

realizacje

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, etap I – gazociąg DN 700 Płoty – Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

13 października, 2022

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A