Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

realizacje

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I – gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

13 października, 2022

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I – gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A