Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

realizacje

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

11 października, 2022

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Wartość projektu: 33.463.019,00 euro
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna