Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

S17

realizacje

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

11 października, 2022

S17

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Wartość projektu: 637.716.644,00 euro
Inwestor: GDDKiA