Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

realizacje

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

10 października, 2022

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Wartość robót budowlanych: 19.722.156,00 euro
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa