Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

realizacje

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

10 października, 2022

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

Wartość projektu: 21.248.471,00 euro
Inwestor: Gmina Bytom