Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IS i US Lublin

realizacje

Budowa budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie

14 października, 2022

IS i US Lublin

Budowa budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie

Wartość projektu: 31.194.428,00 euro
Inwestor: Izba Skarbowa w Lublinie