Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

realizacje

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

13 października, 2022

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Wartość projektu: 13.025.223,00 euro
Inwestor: BIOM sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym