Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu

21 czerwca, 2023

Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu

Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie