Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

realizacje

Aktywizacja ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski

12 października, 2022

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

Aktywizacja ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 9.843.927,00 euro
Inwestor: Gmina Starachowice