Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

realizacje

Adaptacja Budynku Nr 88 na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk

4 października, 2022

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Adaptacja Budynku Nr 88 na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk

Wartość projektu: 3.690.000,00 euro
Inwestor: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana