Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Projekt dofinansowany ECMG

szukasz

Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.

27 września, 2022

Opis projektu:

ECM Group Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 

121 475,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

121 475,05 PLN

Projekt dofinansowany ECMG