Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Zamówienia publiczne: postępowanie przetargowe Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych

1 marca, 2020

Informujemy, że  Inwestor Zastępczy – ECM GROUP Polska S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego 

pt. „Budowa zakładu rehabilitacyjnego  „Klinika Budzik Dla Dorosłych”  

wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez  platformę zakupową Josephine: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/6252/summary 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.