Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Wyrazy wdzięczności od dzieci za dofinansowanie kolonii

31 sierpnia, 2014

Spółka ECM Group Polska podtrzymuje i dba o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. 

Kolejnym przykładem zaangażowania firmy na rzecz zapewnienia na płaszczyźnie życia osobistego wsparcia dla dzieci z Białorusi i z Polski było dofinansowanie kolonii letnich w Domu Polonii w Żytkiejmach w dniach od 26.06 do 30.08.2014r. Na pięciu turnusach gościło 230 uczestników z Grodna, Skidla, Porzecza, Mińska, Małodeczna, Witebska i innych miejscowości.