Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podpisana

1 sierpnia, 2014

Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Etap 1 zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.” została zawarta dnia 1 sierpnia 2014 roku w Kędzierzynie Koźlu pomiędzy:  Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. a konsorcjum firm: ECM Group Polska S.A., Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o., Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z o.o., Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie to w szczególności obejmuje: Projekt Budowlany, Projekt Przetargowy, wybór Wykonawcy – doradztwo techniczne, zarządzanie projektem wraz z Nadzorem Inwestorskim.