Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Umowa na świadczenie usługi na Budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz podpisana

6 czerwca, 2017

W dniu 6 czerwca 2017 roku w Krakowie zawarta została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74 a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

plk

Usługa będzie realizowana dla każdego Kontraktu w 3 Etapach

Etap I – Opracowanie OPZ na wybór Projektanta w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Etap II – Wsparcie Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wybór Projektanta w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Etap III – Wsparcie Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji, polegające na weryfikacji i rekomendacji optymalnych rozwiązań proponowanych przez Projektanta.