Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

podpisanie umowy_port Gdynia

aktualności

Umowa na poprawę kolejowego dostępu do trójmiejskiego portu podpisana

17 lipca, 2019

Dnia 17.07.2019 r. w Gdyni spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę z ECM Group Polska S.A. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

podpisanie umowy_port Gdynia

Celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępu kolejowego i zdolności przeładunkowej portów poprzez podniesienie parametrów technicznych linii kolejowych, tj. dostosowanie układu torowego w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych do prędkości 60 km/h, a w pozostałych torach stacyjnych do 40 km/h, zapewnienie dopuszczalnego nacisku na oś 221kN dla wszystkich torów szlakowych i stacyjnych oraz nacisków do 245 kN dla obiektów inżynieryjnych, dostosowanie stacji do obsługi składów pociągów o długości 740 m.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: modernizację 115 km torów na dojeździe i na terenie portu, modernizację 2 przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę i budowę 13 km dróg, budowę jednego nowego mostu kolejowego, 2 nowych wiaduktów kolejowych i 5 nowych przepustów. 

Efektem prac będzie wzrost potencjału portów w Gdyni – możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, a co za tym idzie, przeładunek większej ilości towarów.

Koszt inwestycji to: 1,829 mld zł.