Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Umowa na nadzór nad pracami na linii kolejowej na odcinku Szczytno – Ełk podpisana

21 czerwca, 2017

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” zawarta została w dniu 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a spółką ECM Group Polska. 

W ramach projektu zaplanowana została całościowa wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka. Przebudowane zostaną i wymienione 24 rozjazdy. Wykonawca robót odtworzy, wraz z budową srk, mijanki w Spychowie i Drygałach.

plk

Przebudowie poddanych zostanie 186 obiektów inżynieryjnych. Na wszystkich stacjach i przystankach osobowych przebudowane zostaną perony, które zyskają wysokość 0,76 m (z wyjątkiem peronu na stacji Szczytno który będzie miał wysokość 0,55 m) wraz z wyposażeniem w obiekty małej architektury (wiaty, ławki, gabloty informacyjne itp.). Przewidziana jest również likwidacja przystanku.