Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Umowa na nadzór nad modernizacją nieczynnej linii 35 Ostrołęka – Chorzele podpisana

20 lipca, 2019

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała z ECM Group Polska umowę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele”.

plk

W ramach inwestycji przebudowane zostaną stacje: Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystanki Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka. Perony mają zostać wyposażone w nowe ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. 

Prace na odcinku Ostrołęka-Chorzele obejmą prawie 60 km torów. Dzięki modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a składy z towarami do 80 km/h. Przebudowanych zostanie 20 obiektów inżynieryjnych w tym 14 przepustów i 6 mostów. W ramach prac wymieniona zostanie m.in. konstrukcja 250-metrowego mostu na rzece Narew. Powstanie też nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Ostrołęce. Roboty planowane są od 2020 roku, a zakończenie w 2022 r. Projekt realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”.

Wartość inwestycji to 314,7 mln zł netto.