Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Umowa na nadzór nad Modernizacją linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań podpisana

26 listopada, 2015

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań” została zawarta 26 listopada 2015 roku pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów – Rafała Kubackiego na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę.

plk