Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na nadzór inwestorski podczas robót na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy podpisana

10 września, 2021

Dnia 10 września 2021 roku przedstawiciele Spółek ECM Group Polska S.A. oraz PKP PLK S.A. podpisali umowę na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: Odcinek D – Roboty na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

pkp