Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa doradztwa w zakresie PPP z Miastem Stołecznym Warszawą podpisana

24 listopada, 2014

Dnia 24 listopada 2014 roku Prezes Zarządu ECM Group Polska – Aleksander Dżoga w imieniu konsorcjum firm:  ECM Group Polska S.A. i Collect Consulting S.A. podpisał z Miastem Stołecznym Warszawą umowę przedmiotem której jest kompleksowe doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe i prawne w zakresie przygotowania przedsięwzięcia częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy przy udziale inwestora prywatnego.

Na zdjęciu od lewej: Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, Aleksander Dżoga – Prezes Zarządu ECM Group Polska S.A.

Zadaniem Konsorcjum będzie doradztwo w podziale na trzy etapy w zakresie:  
Etap A – Analizy wykonalności
Etap B – Przygotowania dokumentacji do postępowania na wybór inwestora  prywatnego
Etap C – Doradztwa przy postępowaniu na wybór inwestora prywatnego.

Na realizację tego zadania będziemy mieć około 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiotowa umowa jest kolejną w ciągu ostatnich miesięcy umową doradztwa w zakresie PPP podpisaną przez Grupę ECM, a drugą we współpracy z  Miastem Stołecznym Warszawą. Prowadzone przez Spółkę ECM Group rozmowy z doradcami finansowymi i prawnymi, dotyczące współpracy przy doradztwie w procedurach PPP,  pozwalają na bycie partnerem pierwszego wyboru jako doradca techniczny, przy tworzeniu zespołów kompleksowego doradztwa w projektach PPP. 

więcej informacji na: http://infrastruktura.um.warszawa.pl/partnerstwo-publiczno-prywatne