Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach PO IG 6.1

25 lipca, 2014

Zarząd Spółki ECM Group Polska S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku  podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-416/13-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu  w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu polegającego na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu „Wdrożenie PRE dla firmy ECM Group Polska S.A.”

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 544 127,00 PLN, z czego 98 636,54 EURO stanowi kwotę dofinansowania dla Spółki w postaci pomocy de minimis.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.