Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

pec-legionowo

aktualności

Podpisanie umowy na nadzór nad budową Źródła Kogeneracyjnego

13 stycznia, 2014

Dnia 13 stycznia 2014 r. podpisana została umowa przez: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. i ECM Group Polska S.A. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.

Umowę, przedmiotem której jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby inwestycji podpisali, z jednej strony: Narcyz Tokarski – Prezes Zarządu PEC ”Legionowo” Sp. z o.o. a z drugiej – na podstawie pełnomocnictwa Aleksandra Dżogi – Prezesa Zarządu Spółki ECM Group – Piotr Rasz – Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów.

pec-legionowo

W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na terenie istniejącej Ciepłowni przy ul. Olszankowej 36 będzie realizować budowę nowego źródła kogeneracyjnego ciepła i energii elektrycznej w postaci trzech silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 6,0 MWe i mocy cieplnej ok. 6,0 MWt oraz kotła gazowego o mocy ok. 8MWt. W wyniku przeprowadzenia inwestycji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. będzie mogło wytwarzać rocznie ok. 48 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła.