Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisanie umowy na kampanię promocyjną Projektu

23 kwietnia, 2014

Dnia 23 kwietnia 2014 r. została podpisania umowa pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski, reprezentowanym przez Wiesława Błutko – Prezesa Zarządu a konsorcjum: ECM Group Polska S.A. (lider) i Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna, w imieniu Aleksandra Dżogi – Prezesa Zarządu firmy reprezentowała Kinga Wielochowska – Pełnomocnik/Kierownik ds. marketingu i PR.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Kampania promocyjna Projektu – zamówienie uzupełniające” realizowana w ramach Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Niniejsze zamówienie stanowi część Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013.

Zakresem rzeczowym zamówienia jest uzupełnienie kampanii promocyjnej Projektu w zakresie następujących działań: kampania prasowa; kampania internetowa; kampania telewizyjna; kampania radiowa; broszury i ulotki – wyklejenie billboardów; współpraca z mediami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej; materiały promocyjne oraz działania ambientowe.