Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

parp

aktualności

Podpisaliśmy umowę z PARP na przygotowanie do realizacji projektów PPP

26 czerwca, 2015

W dniu 26 czerwca 2015 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a konsorcjum firm: ECM Group Polska S.A., Investment Support Agata Kozłowska oraz Irena Skubiszak-Kalinowska Kancelaria Radcy Prawnego.

Przedmiotem podpisanej umowy jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień na świadczenie usług w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

parp