Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę z Nadzór Inwestorski przy inwestycji pn. Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

15 października, 2014

Umowa zawarta została dnia 15 października 2014 roku w Warszawie pomiędzy Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.  reprezentowaną przez:  Czesław Sulima – Członek Zarządu i Dariusz Grajda – Członek Zarządu a  Spółką ECM Group Polska reprezentowaną przez Aleksandra Dżogę – Prezesa Zarządu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Nowa siedziba Kolei Mazowieckich”, polegającej na remoncie z przebudową i opcjonalnie – rozbudową budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Solec 57, z przeznaczeniem na budynek administracyjny będący siedzibą Spółki „Kolejce Mazowieckie – KM” sp. z o.o.