Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

msn

aktualności

Podpisaliśmy umowę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

1 grudnia, 2015

Umowa na wybudowanie budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru TR w Warszawie wraz z infrastrukturą została zawarta 1 grudnia 2015 roku pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a konsorcjum firm: ECM GROUP Polska S.A. i Portico Project Management reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Katarzynę Lodzińską na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę.

Przedmiotem podpisanej Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na etapie projektowym, realizacji robót budowlanych oraz na etapie podwykonawczym.

msn