Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Podpisaliśmy umowę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac na linii obwodowej w Warszawie

1 lipca, 2016

Umowa na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” została zawarta 1 lipca 2016 roku pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Członka Zarządu – Piotra Rasza na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Spółka ECM Group będzie świadczyła usługi zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności kontrakt na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla Projektu Projektuj i Buduj pn. „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”.

plk

ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje: budowę dwóch nowych przystanków: Warszawa Powązki i Warszawa Obozowa, przebudowę 3 przystanków: Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Kasprzaka oraz Warszawa Koło, modernizację linii kolejowej na długości około 20 km, budowę nowego peronu na stacji Warszawa Gdańska, przebudowę 8 wiaduktów kolejowych i 1 przejścia dla pieszych pod torami oraz budowę 3 kładek w okolicy przystanków Warszawa Kasprzaka, Obozowa i Koło.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU – 341 297 927,72 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ – 290 103 238,56 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2015 – 2018

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: integracja kolei z komunikacją miejską, skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości linii, podniesienie komfortu podróżujących,zwiększenie bezpieczeństwa, poprawienie oferty przewozowej, likwidacja wąskich gardeł w ruchu kolejowym, europejskie standardy na polskiej kolei.

więcej na temat realizowanego Projektu na: http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/