Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na nadzór rozbudowy drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie –Powidz została zawarta

13 września, 2021

W dniu 13 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Powiatem Słupskim na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262)–Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formie zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań budowlanych obejmujących prace projektowe i roboty budowlane, prowadzone w dwóch etapach tj.:

Etap 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka.
Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.