Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę na nadzór budowy gazociągu Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą

28 września, 2021

Dnia 28 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na nadzór inwestorski dla robót budowlanych obejmujących Projekt „Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą” – Etapy II i III.

Opis inwestycji

Sieć gazowa w/c relacji Kłodawa – Witnica przez Gorzów Wielkopolski oraz średniego ciśnienia Witnica – Kostrzyn nad Odrą będzie stanowić drugostronne zasilenie m. Gorzów Wielkopolski (zwłaszcza strefy ekonomicznej – przemysłowej) oraz umożliwi zwiększenie poboru gazu w KSSSE w m. Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto projekt wypłynie na bezpieczeństwo dostaw gazu w obrębie gmin korzystających z dystrybucyjnej sieci gazowej, w szczególności gmin: Kłodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Witnica, Gorzów Wlkp. I Kostrzyn n/Odrą. Projekt będzie realizowany na obszarach słabiej rozwiniętych. Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępu do sieci gazowej i technicznych zdolności przesyłowych gazociągu relacji Kłodawa – Witnica przez Gorzów Wlkp. oraz Witnica – Kostrzyn n/O.

Zakres rzeczowy

Na zadanie inwestycyjne składa się budowa gazociągu w/c DN 250 i DN 300 relacji Witnica – Gorzów Wlkp. o dł. ok. 43,1 km ze stacją gazową na terenie Gorzowa Wlkp. Q=10 000m3/h oraz budowa sieci średniego ciśnienia dn 250 PE w Kostrzynie n/O o dł. ok. 4,9 km.