Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę na modernizację i rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Warszawie

25 sierpnia, 2016

Umowa na Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” została zawarta 25 sierpnia 2016 roku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a konsorcjum firm ECM GROUP Polska S.A. i Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Spółka ECM Group będzie świadczyła usługi Inżyniera Kontraktu obejmuje świadczenie usług związanych z nadzorem nad realizacją Kontraktu Nr 3, 5.1, 5.2 i 6.