Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy kolejną umowę z Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka”

30 października, 2014

Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru została zawarta dnia 30.10.2014 roku w Jasionce pomiędzy:  Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., reprezentowanym przez: Zbigniew Halat – Wiceprezes Zarządu, Dorota Motyka – Prokurent  a Spółką ECM Group Polska, reprezentowaną przez: Aleksander Dżoga – Prezes Zarządu.

Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy będzie obejmował nadzór inwestorski przy realizacji zadań inwestycyjnych robót branży: drogowej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.