Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

mpwik

aktualności

Podpisaliśmy kolejną umowę z MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

16 września, 2015


Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego została zawarta dnia 16.09.2015 roku w Warszawie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanym przez: Antoni Wiktorowicz – Dyrektor Planu Rozwoju a Spółką ECM Group Polska, reprezentowaną przez: Aleksander Dżoga – Prezes Zarządu.

Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy będzie obejmował nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w celu odtworzenia stanu sprzed pożaru obiektu S2 Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Czajka w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

mpwik