Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy kolejną umowę na Modernizację Sali Kongresowej w PKiN

24 maja, 2023

W dniu 19 maja 2023 roku, w Warszawie pomiędzy: Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o. a ECM Group Polska S.A. została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania” na warunkach określonych w Umowie, Kontrakcie oraz Umowie Projektowej.