Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Sala kongresowa wizualizacja

aktualności

Nowa koncepcja Sali Kongresowej

14 lutego, 2018

Dnia 14.02.2018 r. Spółka ECM Group Polska podpisała z PKiN  w Warszawie umowę na opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Sali Kongresowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i koncepcją akustyczną.

Docelowym przeznaczeniem Sali po otwarciu są imprezy muzyczne i filmowe oraz klub na poziomie -1.

Co istotne, zostanie zachowana oryginalna stylistyka budynku, a remont skoncentruje się na wzmocnieniu konstrukcji. Duża część planu inwestycji poświęcona jest lepszej akustyce.

Sala kongresowa wizualizacja