Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

engie

aktualności

Nadzorujemy rozbudowę Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

22 lipca, 2019

Dnia 22.07.2019 r. ECM Group Polska S.A. oraz Engie EC Słupsk Sp. z o.o. podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, doradcy technicznego i nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie źródła gazowego kogeneracyjnego o mocy 20 MW w paliwie.

Przedmiotem projektu jest budowa wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych o mocy 19,99 MW w paliwie na terenie działki nr 291/9 przy ul. Słonecznej w Słupsku. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

engie

Zakres projektu obejmuje budowę nowego źródła wytwórczego dla energii cieplnej i elektrycznej, opartej na układzie kogeneracji o mocy 19,99 MW w paliwie zasilanym gazem ziemnym GZ-50 z wykorzystaniem silników spalinowych. Projektowane źródło będzie produkować energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, ze sprawnością spełniającą wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Suma mocy cieplnej i elektrycznej wyniesie 18 MW, z tego 9 MWt będzie przeznaczone na produkcję energii cieplnej i 9 MWe na wytworzenie energii elektrycznej.

Celem projektu jest budowa nowej jednostki wytwarzającej energię cieplną i elektryczną z systemu kogeneracji, co ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 o 30%, a tym samym realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarze miasta Słupska. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 50.965.050,00 PLN.