Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Nadzorujemy rewitalizację linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

17 lipca, 2017

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie zawarta została w dniu 17 lipca 2017r. w Szczecinie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A.

plk

Dzięki inwestycji przywrócony zostanie ruch dwutorowy na ok. 30 km odcinku Szczecinek – Łubowo. Zwiększy to przepustowość linii, a tym samym umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów. Projekt obejmuje wymianę 51 km toru. Przewidziano rewitalizację 33 obiektów inżynieryjnych. Po zakończeniu prac składy pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, czyli nawet o 40 km/h szybciej niż obecnie. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem oraz prace na 54 przejazdach kolejowo – drogowych wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 134 mln zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2020