Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Nadzorujemy prace na linii kolejowej nr 216

21 września, 2017

Dnia 21 września 2017 r. w Gdańsku zawarta została umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”. 

W ramach Projektu przebudowanych zostanie łącznie 13 peronów m.in. na stacjach i przystankach: Waplewo, Nidzica, Olsztynek i Gągławki. Poza czterema zmodernizowanymi stacjami, w Olsztynie zaplanowane zostały dwa nowe przystanki: Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście (nazwa robocza). Oba zwiększą możliwości kolei regionalnej. Zainstalowane zostaną na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom będą wygodnie korzystać z dostępu do pociągów. Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe.  

plk

Projekt przewiduje także modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 km/h, co skróci podróż o około 16 minut. 

„Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość umowy 267,6 mln zł. Prace będą prowadzone w formule „projektuj i buduj” w latach 2017-2019.