Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

JZR_ csm_Hala_produkcyjna

aktualności

Nadzorujemy nowoczesne centrum produkcyjno-remontowe na Śląsku

20 czerwca, 2018

W dniu 20.06.2018 r. Jastrzębskie Zakłady Remontowe, wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW, zawarły umowę z ECM Group Polska S.A. na nadzór nad budową zespołu hal produkcyjno-remontowych w Suszcu na Górnym Śląsku. Inwestycja JZR to pierwszy etap planowanej budowy nowoczesnego centrum przemysłowego na terenie byłej kopalni Krupiński.

W ramach umowy będziemy nadzorować budowę nowych hal oraz przeprowadzimy kompleksową rozbudowę i modernizację istniejących obiektów produkcyjnych oraz socjalno-biurowych o powierzchni ponad 15 000 m2. Prace obejmą także budowę: dróg wewnętrznych, parkingów i placów składowych. Obiekty będą wykorzystywać nowoczesne rozwiązania energetyczne jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. 

JZR_ csm_Hala_produkcyjna

źródło: https://www.jzr.pl/

Zaprojektowane i wykonane obiekty produkcyjno-remontowe pozwolą Jastrzębskim Zakładom Remontowym rozwijać produkcję maszyn i urządzeń na potrzeby sektora wydobywczego w Polsce i za granicą. JZR będą w nich wytwarzać i remontować, m.in. szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistralne, trasy przenośników zgrzebłowych, sekcje obudów zmechanizowanych.   

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a wartość kontraktu wynosi 48,4  mln zł. Prace budowlane potrwają do 2020 roku.