Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Mapka_PL-SK

aktualności

Nadzorujemy budowę gazociągu Polska – Słowacja

19 kwietnia, 2019

ECM GmbH oraz Gaz-System S.A. dnia 18.04.2019 r. podpisali umowę na nadzór inwestorski.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream a.s – polski i słowacki operator systemu przesyłowego.

Odcinek gazociąg Polska – Słowacja po stronie polskiej (gazociąg Strachocina – Granica RP) wraz z tłocznią gazu w Strachocinie wchodzi w zakres międzysystemowego połączenia Polska – Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja) dofinansowanego w ramach instrumentu CEF.

Podstawowe parametry inwestycji (po stronie polskiej): gazociąg wysokiego ciśnienia, średnica: 1000 mm, ciśnienie robocze: 8,4 MPa, długość: ok. 59 km.

Trasa gazociągu przebiegać będzie w województwie podkarpackim przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza

Mapka_PL-SK

źródło: http://www.gaz-system.pl

Szacunkowa wartość prac budowlanych dla połączenia Polska – Słowacja: 269,35 mln euro.