Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice rozpoczęty

10 maja, 2021

Dnia 5.10.2022 r. pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”.

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Boćki – Malewice. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim i siemiatyckim, na terenie gmin: Boćki i Dziadkowice. Istniejąca droga nr 19 należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Jest to fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Łączy ze sobą przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy poprzez Białystok (Choroszcz), Lublin, Rzeszów z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku.

Łączna długość odcinka objętego opracowaniem to 15,91km. 

Planowana data zakończenia inwestycji: wrzesień 2024 r.

Planowana inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu istniejącej drogi na otoczenie, poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego z istniejącej drogi na obwodnicę, a także usprawnieni połączenia między regionami kraju.