Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

podlaskie

aktualności

Nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 został podjęty

17 października, 2017

Podpisana został umowa w dniu 17.10.2017r. na nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a  spółką ECM Group Polska.

Przedmiotem umowy jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 2+750,00 do km 16+815,0 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego. Łącznie długość odcinka wynosi około 14 km.

podlaskie