Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

mpwik

aktualności

Kolejna umowa z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na Inżyniera została podpisana

14 października, 2016

Dnia 14.10.2016 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera dla zadania Modernizacja Pompowni „Nowodwory”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pn. „Zadanie VI.1.17 – Inżynier dla zadania: Modernizacja Pompowni „Nowodwory”” i obejmuje nadzór oraz zarządzanie robotami budowlanymi, w oparciu o dokumentację techniczną, Szczególne Warunki Kontraktowe, a w zakresie przez nie nieuregulowanym, w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu tj.: WARUNKI KONTRAKTOWE dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego wydanie przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale  des Ingenieurs-Conseils – FIDIC) czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999).

mpwik