Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

gddkia

aktualności

ECMG GmbH pełni nadzór nad realizacją robót autostrady A1

8 września, 2015

Dnia 8.09.2015 r. w imieniu konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. Wojciech Całka – Dyrektor ds. realizacji kontraktów podpisał w Katowicach umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: Wojciech Żurek – p.o. Dyrektor Oddziału, Łukasz Urych– Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktów:

– Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem),

– Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła).

gddkia

Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje przede wszystkim:

– budowę odcinka autostrady A1 odcinek H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem), od km 442+500 do km 459+200 o długości 16,7 km z nawierzchnią betonową;

– budowę odcinka autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła),  od km 459+200 do km 474+350,14 o długości 15, 15014 km z nawierzchnią z betonu cementowego.